Lamine Diş Dayanıklımı?

Lamine Dişler Dayanıklımıdır?

Laminalar, ağız hijyenine dikkat edilmesi kaydıyla, uzun yıllar kullanılabilir. Porselenden imal edilmiş olması, porselen lamine veneerleri diğer adeziv sistemlere göre daha dayanıklı kılar. Lekelenmeye ve aşınmaya karşı dirençlidir. (lamine diş avantajları) Ancak, çok sert ve kabuklu yemişler yenilmemeli, pestil gibi yapışkan gıdalar laminate veneer dişler ile çekiştirilmemelidir. Keza, tırnak yemek, kalem ısırmak gibi kötü alışkanlıklar olmadıkça laminalar kolay kolay kırılmaz.

Porselen Lamine Diş Fiyatları Neden Pahalıdır ?

Yaprak diş veya yaprak porselen  olarak da tabir edilen laminate veneer fiyatlarının, diğer diş tedavi fiyatlarına nazaran neden daha yüksek olduğu hususu diş hekimlerine sıklıkla sorulur. (lamine diş fiyatları) Her şeyden önce belirtmek gerekir ki, diş tedavilerinde fiyatı belirleyen en önemli iki etken diş hekiminin emeğinin niteliği ve yoğunluğu ile diş tedavisi için kullanılan materyallerinin fiyatlarıdır.

Bu bağlamda, laminate veneer veya porselen lamine diş yapımında kullanılan materyalerin özel olması, klinik ve laboratuvar işlemlerinin zor ve hassas olması, dişin hazırlanması, ölçü alınması ve uygulanmasının özel, teknik bilgi ve uzmanlığı gerektirmesi nedeniyle, porselen lamine diş tedavi ücretleri nisbeten daha yüksek olarak değerlendirilebilir.